Wymiana produktu

1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 30 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: jubiler@jubiler-goldart.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 668 662 565.
2. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. Wymianie nie podlegają Towary nieprefabrykowane, spersonalizowane, w szczególności posiadające grawer wykonany na życzenie Klienta.
3. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę używając oryginalnego opakowania, a także dołączyć dowód zakupu. Sprzedawca organizuje dostawę wymienianego Towaru do Sklepu oraz wysyłkę nowego Towaru do Klienta. Informacje dotyczące dostaw w ramach wymiany, w tym informacje o dacie odbioru przesyłki od Klienta, Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania Zamówienia. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu oraz koszty wysyłki nowego Towaru do Klienta ponosi Klient.
4. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.
5. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy oraz wymiana Towaru nastąpi w ciągu 30 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.
6. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru w terminie 30 dni po odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.
7. Wymianie podlegają Towary w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony bądź nosi ślady użytkowania.

Załącznik:

Formularz wymiany towaru